KIKO Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup vo firme KIKO spoločne s reklamačným poriadkom. Podmienky bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (KIKO) a kupujúceho (zákazník).

Prevádzkovateľ internetovej stránky KIKO:

Ing. Ondrej Chudý - KIKO
Balkán 53, Zvolen

ICO: 10993118
DICO: SK 1020609095

Objednávky tovaru

1. Každá Vami podaná objednávka prostredníctvom faxu, alebo e-mailu je záväzná. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

2.Zákazník sa môže o stave svojej objednávky informovať.

3. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

5. Vlastnícke právo ku tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Ochrana osobných údajov / Návštevník stránky nemá povinnosť registrácie, stránka nemá aktivované funkcie e-shopu./

Pri registrácii poskytuje kupujúci vybrané osobné údaje, ktoré bude predávajúci používať pre vlasnú potrebu a v žiadnom prípade ich nebude poskytovať ďaľším subjektom. Kupujúci je registrovaný ako fyzická osoba, alebo firma. Obsahom údajov je: Meno a priezvisko/ Názov firmy, Poštová adresa/ IČO, DIČ, Adresa elektronickej pošty, tel. kontakt. Kupujúci môže uviesť adresu 2 na doručenie. Kupujúci uplatnením objednávky dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodín (od zaslanie objednávky) zrušiť a to e-mailom na:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , počas pracovnej doby (po-pi: 8:00-16:00 hod.).

Reklamácia

Prípadné reklamácie budú vybavené k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s právnym poriadkom platným v SR.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Prípadné závady je kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme.

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný.

2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu. S celkovou sumou je zákazník uzrozumený pri vypĺňaní objednávky.

3. Kupujúci má právo stornovať do 24 hodín odoslanú objednávku.

4. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, a to na základe písomnej žiadosti.

Práva a povinnosti predávajúceho.

1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku. Kupujúci obdrží spolu s objednaným tovarom daňový doklad.

2. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

3. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (objednávky) odstúpiť, ak sa jej plnenie stane nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení.

Platobné podmienky

1. Bankovým prevodom

2. Dobierkou - tovar bude expedovaný a uhradený dobierkou, teda v hotovosti pri prevzatí tovaru, doručeného prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. (Doručenie formou dobierky platí len pre SR)

3. V hotovosti - po dohode a to hlavne pri osobnom odbere menších množstiev.

Dodacie podmienky

Tovar je expedovaný len na adresy v Slovenskej republike.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Ododslaním  objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň ododslania objednávky, rovnako aj platnú cenu objednaného tovaru.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa: 1.4.2011

Vyhľadávanie

Nákupný košík

VirtueMart
Tvoj košík je prázdny.

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 11882